Apie bendrovę Šiandiena

Urbanistiką galima pavadinti miestų ir teritorijų planavimo menu. Nuo to, kaip racionaliai panaudojamos teritorijos įvertinant ekonomines, gamtines, ekologines, sociologines, paminklosaugines ir kitas sąlygas, priklauso ne tik teritorijų įsisavinimas, bet ir visapusiška žmogaus gamybinė, ekonominė, kultūrinė veikla bei gyvenimo kokybė. UAB „Urbanistika“ specialistai ir užsiima šia veikla.

Šiandienos UAB „Urbanistika“- tai viena didžiausių Lietuvos projektavimo įmonių, kurios pagrindiniai veiklos principai (TPPP) yra:
TĘSTINUMAS – turime gilias kokybiško darbo tradicijas, kurias perima ir tęsia jauni specialistai.
PATIKIMUMAS – dirbame atsakingai ir sąžiningai.
PROFESIONALUMAS – perteikiame patirtį, mokomės patys ir tobulėjame.
PAPRASTUMAS – sprendimai išsamūs, aiškūs ir suprantami.

Bendrovėje šiuo metu dirba 20 Aplinkos ministerijoje ir Lietuvos architektų rūmuose bei Kultūros paveldo departamente atestuotų specialistų. Bendrovėje įdiegta naujausia kompiuterinė ir programinė įranga, sukaupta didelė teritorijų planavimo, susisiekimo ir kitų objektų parengimo patirtis, metodinė ir archyvinė medžiaga, palaikomi ryšiai su respublikos mokslininkais, vietos ir užsienio specialistais. Visa tai leidžia parengti ne tik bet kokio lygmens, profilio teritorijų planavimo, bet ir susisiekimo ir kitos paskirties statinių projektus.

UAB „Urbanistika“ aktyviai dalyvauja Lietuvos architektų sąjungos (LAS), Lietuvos architektų rūmų (LAR), Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos (LNTPA) ir kitų asociacijų veikloje.
Be to, bendrovės specialistai - aktyvūs Darnios plėtros akademijos kasmet rengiamų Urbanistinių forumų, kitų mokslinių-praktinių konferencijų, įvairių mokymų bei seminarų dalyviai.

„Urbanistika“ specialistai yra įvairių atestacinių komisijų, architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybų nariai bei dirba akademinį darbą Vilniaus Gedimino technikos universitete.

2013 m. "Urbanistika" tapo "Kelprojekto" įmonių grupės dalimi.