Projektai Šiaulių miesto centrinės dalies detalusis planas

Užsakovas: 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Autoriai: 
PV A. Kažienė