Projektai 83 ha teritorijos Šiltnamių g. 1a, Pagirių k., Vilniaus r. sav. detalusis planas

Užsakovas: 
UAB „Pagirių šiltnamiai“
Data: 
2010-11
Autoriai: 
PV D.Rokienė