Projektai Aukštybinių statinių išdėstymo Šakių rajono teritorijoje specialusis planas

Užsakovas: 
Šakių raj. savivaldybės administracija
Data: 
2011-08
Autoriai: 
PV A.Maksimovienė