Projektai Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas

Užsakovas: 
Klaipėdos raj. savivaldybės administracija
Data: 
2011-12
Autoriai: 
PV G.Brėskys