Apie bendrovę Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema

Pagrindinis UAB „Urbanistika" tikslas – užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugų teikimą, rengiant teritorijų planavimo bei susisiekimo komunikacijų projektus, pagrįstus ilgalaike patirtimi, profesionalumu ir inovatyviausių sprendimų taikymu. Būti konkurencinga ir lyderiaujančia įmone Lietuvos rinkoje, užtikrinančia darnią infrastruktūros ir mus supančios aplinkos plėtrą.

Siekdami tikslų ir vykdydami savo veiklą, įmonės vadovybė bei darbuotojai įsipareigoja:

  • Griežtai laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų bei normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių įmonės veiklą;
  • Analizuoti užsakovų poreikius, siekiant maksimaliai patenkinti jų lūkesčius;
  • Užtikrinti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir 18001:2007 standartų reikalavimų laikymąsi;
  • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už rengiamų projektų bei savo darbo kokybę ir poveikį aplinkai;
  • Įtraukti visą personalą į integruotos vadybos sistemos procesą.

2006 m. bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, kurią sertifikavo tarptautinė sertifikavimo įstaiga Det Norske Veritas. Turimi sertifikatai patvirtina, kad įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema yra patikrinta pagal geriausios praktikos standartus ir atitinka ISO 9001 bei ISO 14001 standartų reikalavimus.

Sertifikuota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema apima šias sritis:

  • Teritorijų planavimo projektavimas;
  • Projektų vykdymo priežiūra;
  • Konsultavimas.

Sertifikatai:

Kokybės vadybos sistemos sertifikatas ISO 9001:2015

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas ISO 14001:2015

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikatas OHSA 18001:2007

KELPROJEKTO ĮMONIŲ GRUPĖS KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA