Naujienos Pasirašytos 2 sutartys dėl šilumos ūkių specialiųjų planų atnaujinimo

2014-12-15

UAB "Urbanistika" pasirašė sutartį su Raseinių rajono savivaldybės administracija dėl Raseinių rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo ir su Tauragės rajono savivaldybės administracija dėl Tauragės rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimo.

Pagal šias sutartis reikės atlikti šiuo darbus:

  1. Suformuoti ilgalaikes savivaldybių šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
  2. Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  3. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose).