Paslaugos Planavimas

UAB „URBANISTIKA“ atlieka visų lygmenų ir visų planavimo rūšių kompleksinius ir specialius teritorijų planavimo darbus:

 1. stambių teritorijų (visos valstybės, tarpvalstybinių teritorijų - Euroregionų, stambių valstybės dalių – apskričių ir rajonų) planavimą,
 2. vidutinio dydžio teritorijų (miestų, miestelių, kaimų) planavimą,
 3. mažų teritorijų (kvartalų, sklypų ar jų grupių, skverų, aikščių ir kt.) detalų planavimą ir kt.

UAB „URBANISTIKOJE“ atliekamos teritorijų esamos būklės analizės ir perspektyvinio vystymo prognozės ir kryptys apima visas galimas teritorijų planavimo sritis. Šios sritys gali būti integruotos į kompleksinius teritorijų planavimo darbus arba ruošiamos atskirais teritorijų planavimo dokumentais, kaip specialūs teritorijų planavimo darbai.

Bendrieji planai

Bendrovė rengia visų lygmenų – nacionalinio, regiono, rajono – teritorijų bendruosius planus, todėl pelnytai laikoma šios veiklos lydere Lietuvoje.
Bendrasis planas – tai respublikos, apskričių, savivaldybių, miestų, miestelių kompleksinio teritorijos tvarkymo dokumentas:

 • kuriame nustatoma planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo ir apsaugos principai, 
 • kuris užtikrina darnų teritorijų vystymą, racionalų teritorijų panaudojimą, vertybių apsaugą ir žmonių gyvenimo kokybės užtikrinimą.

Palaikant ir puoselėjant gyvas Lietuvos regioninio planavimo tradicijos, remiantis ES patvirtintomis darnaus vystymosi nuostatomis, bendrovėje kuriami ilgalaikiai teritorijų planavimo dokumentai.

Patirtis

Svarbiausi per pastarąjį dešimtmetį parengti ir patvirtinti bendrieji planai:

 • Lietuvos Respublikos bendrasis planas,
 • Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių apskričių bendrieji planai,
 • Ignalinos AE regiono bendrasis planas,
 • Biržų, Jurbarko, Klaipėdos, Rokiškio, Šiaulių, Švenčionių, Utenos, Varėnos, Vilniaus ir kitų rajonų bendrieji planai,
 • Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Anykščių, Ignalinos, Jurbarko, Rokiškio, Utenos, Šalčininkų, Švenčionių, Visagino, Ignalinos, Lentvario ir kitų miestų bendrieji planai,
 • Kurortinių miestų - Neringos ir Birštono - savivaldybių bendrieji planai,
 • Daugų, Dieveniškių, Jiezno, Švenčionėlių, Kairių, Lentvario, Pabradės, Gelgaudiškio, Eišiškių, Jašiūnų, Baltosios Vokės ir kiti miestų ir miestelių bendrieji planai.

Specialieji planai

Pastaraisiais metais UAB „URBANISTIKA“ atlieka vis daugiau įvairios paskirties specialiojo planavimo darbų:

 • kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų, 
 • turizmo ir rekreacijos specialiųjų planų, 
 • infrastruktūros plėtros (komunikacinių koridorių, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, mažmeninės prekybos ir kiti infrastruktūros objektai) specialiųjų planų, 
 • Lietuvos Respublikos ir vienos ar kelių užsienio valstybių tarpvalstybinių pasienio teritorijų plėtros planų, 
 • aukštybinių pastatų išdėstymo planų, 
 • gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo planų, 
 • teritorijų administracinių ribų tikslinimo planų ir kt.

Ypatingas dėmesys skiriamas visų susisiekimo komunikacijų (gatvių ir kelių, viešojo transporto, dviračių ir pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių raudonųjų linijų ir kt.) specialiųjų planų rengimui.
Planavimo metu naudojami moderni programinė įranga: ArcGIS, AutoCAD, Civil 3D, Synchro Studio ir kt.

Patirtis

Svarbiausi per pastarąjį dešimtmetį parengti ir patvirtinti specialieji planai:

 • Druskininkų savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų specialiojo plano parengimas (2005),
 • Alytaus apskr. turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas (2010),
 • Plungės ir jos prieigų transporto srautų ir infrastruktūros specialusis planas (2010),
 • Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo specialusis planas (2012),
 • Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialusis planas (2012),
 • Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialusis planas (2012).

Detalieji planai

Žymią UAB „URBANISTIKOS" veiklos sritį sudaro detaliųjų planų rengimas. Bendrovės specialistai gali parengti tiek ypač sudėtingus didelių teritorijų detaliuosius planus, tiek mažesnių apimčių detaliuosius planus įvairiems gyventojų ir įmonių poreikiams tenkinti.

Ruošiant detaliuosius planus, atliekama pilna teritorijos analizė ir numatoma plėtros perspektyva su užstatymo, želdinių, inžinerinės infrastruktūros bei kraštovaizdžio reglamentais, atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Patirtis

Svarbiausi per pastarąjį dešimtmetį parengti ir patvirtinti detalieji planai:

 • Laisvės aikštės Ignalinoje detalusis planas (2003),
 • Arklio muziejaus etnografinio kaimo teritorijos Niūronių km., Anykščių sen. detalusis planas (2003),
 • UAB „Šiaurės miestelis" teritorijos Vilniuje detalusis planas (2005 m.)
 • VĮ Ignalinos AE elektrinės sklypo (kad. Nr. 4535/0002:5 Drūkšinių km., Visagino sav.) detalusis planas (2006),
 • Žemės sklypo (unikalus Nr. 0101-0023-0064, kadastrinis Nr. 0101/0023:64), esančio Verkių g. 29, Vilniaus m. sav., detalusis planas (2009),
 • Sklypo tarp Upės ir Studentų gatvių Vilniaus mieste detalusis planas (2010),
 • Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiškio m. plane miesto plėtrai, detalusis planas (2011),
 • Kužių miestelio centrinės dalies detalusis planas (2013).