Naujienos Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimą

2020-11-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad numatomas Uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ ir Uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika” reorganizavimas, Uždarąją akcinę bendrovę „Urbanistika“ prijungiant prie Uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ bei informuojame, kad yra parengtos reorganizavimo sąlygos.

 

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė „Kelprojektas“ (juridinio asmens kodas 234004210, adresas: Jonavos g. 7, Kaunas, PVM mokėtojo kodas - LT340042113, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

 

Reorganizuojamas juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė „Urbanistika“ (juridinio asmens kodas 122206363, adresas: Žalgirio g. 90, Vilnius, PVM mokėtojo kodas - LT100000013610, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

 

Reorganizavimo būdas: prijungimas - UAB „Urbanistika“ prijungiant prie UAB „Kelprojektas“. Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo: UAB „Kelprojektas“.

 

Reorganizavimo sąlygos yra parengtos 2020 m. birželio mėn. 30 d. Momentas, nuo kurio dalis UAB „Urbanistika“ turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei  UAB „Kelprojektas“, turto, teisių ir pareigų Perdavimo - Priėmimo aktų pasirašymo diena. Momentas, nuo kurio dalis UAB „Urbanistika“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po Reorganizavimo veiklą vykdančiai bendrovei UAB „Kelprojektas“  ir tokie sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą yra Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo diena.

 

Su parengtomis Reorganizavimo sąlygomis ir kitais LR Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais galima susipažinti UAB „Urbanistika“ buveinėje, adresu Žalgirio g. 90, Vilnius kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 14:00 val. arba UAB „Kelprojektas“ buveinėje, adresu Jonavos g. 7, Kaunas kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 14:00 val.