Apie bendrovę Socialinė atsakomybė

Būdami atsakinga verslo visuomenės dalimi, siekiame, kad socialinės atsakomybės principų laikymasis būtų neatsiejama įmonės kasdieninės veiklos dalis, apimanti:

  • etišką elgesį su darbuotojais,
  • sąžiningą ir skaidrų konkuravimą,
  • užsakovo poreikių patenkinimą ir jo teisių garantavimą,
  • pusiausvyros užtikrinimą tarp aplinkos išsaugojimo ir visuomenės poreikių patenkinimo, teikiant kokybiškas paslaugas.

Mes suvokiame, kad šiandien priimti sprendimai, prisidės prie mus supančios aplinkos ir gyvenimo kokybės rytoj, todėl vykdydami savo veiklą norime ir siekiame:

  • prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo, kuriant skaidrius verslo santykius,
  • prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, vykdant komercinę-ūkinę veiklą,
  • prisidėti prie visuomenės veiklos ir socialinių vertybių kūrimo bei puoselėjimo.

KELPROJEKTO ĮMONIŲ GRUPĖS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

"Kelprojekto" įmonių grupės socialinės atsakomybės ataskaita 2016 m.

"Kelprojekto" įmonių grupės socialinės atsakomybės ataskaita 2014 m.