Projektai Teritorijos Šiltnamių g. 1A, Pagirių k., Vilniaus r. detalusis planas

Užsakovas: 
AB "Pagirių šiltnamiai", AB "Vilniaus degtinė"
Data: 
2010
Autoriai: 
PV D. Rokienė