Projektai Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiškio m. plane miesto plėtrai, detalusis planas

Užsakovas: 
Rokiškio raj. savivaldybės administracija
Data: 
2011-09
Autoriai: 
PV G.Mineikienė