Projektai Vėjo jėgainių parko Jurbarko r., Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialusis planas

Užsakovas: 
UAB „Prosperitas“
Data: 
2010
Autoriai: 
PV G. Brėskys